Bàn tính 13 cột bàn tính Soroban 7 cột

Bàn tính gẩy

Bàn tính gẩy

Bàn tính gẩy